Bäl kyrka

Nuvarande kyrkas kor uppfördes i början av 1200-talet intill en äldre stenkyrka, av vilken dellar av murarna ingår i nuvarande kyrkas triumfbågsvägg. Nuvarande långhus och torn uppfördes under senare delen av 1200-talet. Sakristian uppfördes 1945. Inne i kyrkan finns kalkmålningar från 1200- och 1400-talen, och ett triumfkrucifix från senare delen av 1200-talet.