Kyrkspaning

Genom att vara sann mot sitt 11-åriga jag, kan man undvika bitterhet och dödsångest. Min första kyrkspaning gjorde jag som 11-åring, på Österlars rundkyrka på Bornholm. Kort därefter upplöstes kyrkspanandet i det allmänna tonårsbruset, och sjönk tillsammans med kameran ner i barndomens bottensediment. Det fanns ingen plats för sådant i de kommande överlagringarna av tid.

Kyrkspanandet återupptog jag när jag flyttade till Gotland 2018, och upptäckte de medeltida kyrkornas storhet som fysiska manifestationer av århundradens mänskliga tankar, farhågor och förhoppningar.

Det är ur det perspektivet som jag gör mina kyrkspaningar; utifrån de mänskliga berättelser och erfarenheter som format, formats och lämnat spår efter sig i kyrkorna och deras historia.

Fraktalkonst och foto

Det är inte bara kyrkor jag spanar på och fotograferar, utan också platser som tiden gått förbi; platser långt bort.  Dessa platser har sin egen webbplats på: www.langtbort.se

När jag vill visa de lager av verkligheten dit kameran inte når, använder jag mig av fraktaler. Min fraktalkonst finns på: www.fraktalkonst.se.

En mera allmän plats, för både fraktaler, foton och annat, har jag på: www.ormstunga.com

Close Menu