Alva kyrka

Absidkoret uppfördes i början av 1200-talet, långhuset något senare under samma århundrade. Dagens torn är ett påbörjat bygge från 1300-talet, som aldrig fullföljdes till planerad höjd. Sakristian byggdes omkring 1780. Interiört finns bland annat triumfkrucifix och sakramentsskåp från 1200-talet. Målningarna på långhusets norra vägg tillskrivs “Mästaren från 1520”.