Buttle kyrka

Långhuset och västra delen av koret är den nuvarande kyrkans äldsta delar, och uppfördes under senare hälften av 1100-talet. Tornet uppfördes och den romanska kyrkan färdigställdes i början av 1200-talet. Under 1300-talet revs den romanska korabsiden, vars grundmurar har påträffats under korgolvet, och koret förlängdes med korfönster i gotisk stil åt öster. Samtidigt med det nya koret tillkom sakristian. Nya, stora fönster togs upp 1882-83.