Endre kyrka

På platsen fanns tidigare en romansk kyrka från 1100-talet, som byggdes om under 1200- och 1300-talen; koret och sakristian på 1200-talet, låghuset omkring 1300, och vid mitten av 1300-talet byggdes det kvarvarande romanska tornet upp till sin nuvarande höjd. I koret finns glasmålningar från 1200-talet. På väggarna finns kalkmålningar från 1400-talet av Passionsmästaren.