Fraktaler, foto och mandalas

Jag spanar inte bara på kyrkor, utan också på naturen. Spaningarna blir sedan råmaterial till fraktalkonst och mandalas. Minst en kamera följer alltid med mig. Fotomotiven är framför allt döda grejer; det skitiga, kvarlämnade och uttömda. Platser och sammanhang som tömts på liv och innehåll. 

Mina fraktaler, mandalas och foton på andra teman än kyrkor finns här: www.ormstunga.com