Atlingbo kyrka

Grunden till en stenkyrka från 1100-talet har påträffats under golvet i den nuvarande kyrkan, vars absidkor byggdes i början av 1200-talet. Det nuvarande långhuset byggdes i slutet av 1200-talet, tillsammans med ringkammaren som utgör bottenvåning i ett aldrig fullbordat torn. Atlingbo kyrka har därmed ett torn, även om det är väldigt lågt, och spiran med ljudgluggar är ingen takryttare utan vilar med sin klockvåning på murarna till detta låga torn. I tornets södra mur finns ett inclusorium (”bönekammare”), försedd med en ursprunglig trepassformad glugg in mot kyrkorummet och det medeltida högaltarets plats. Torntrappan löper inne i muren ovanför denna kammare.