Bara ödekyrka

Kyrkan är4 byggd på 1200-talet, och började förfalla till ruin redan på 1500-talet.