Dalhem kyrka

Koret, med sakristia och långhus, från mitten av 1200-talet är nuvarande kyrkas äldsta delar. Omkring 1350 tillkom västtornet. På samma plats har det funnits en tidigare, romansk kyrka.