Kalix kyrka

Kalix kyrka omnämns för första gången i skrift år 1472, då kyrkan besöktes av ärkebiskop Jakob Ulvsson Örnfot som invigde altarskåpet och utfärdade ett avlatsbrev som finns bevarat i en avskrift från 1600-talet. Klockstapeln av bottnisk typ timrades år 1731 av hantverkare från Österbotten. Klockstapeln står numera inne på kyrkogården, men innan E4:an fick sin nuvarande sträckning gick landsvägen utmed södra delen av kyrkogårdsmuren, och klockstapeln fungerade då som stiglucka mot kyrkogården. I taket finns stjärnvalv, och i koret ett fönster utfört 1974 av Pär Andersson. Den medeltida dopfunten har en inskrift på latin som i svensk översättning lyder ”Frälsning och liv skänkas oss i det välsignade vattnet.” I kyrkans finns två skulpturer som föreställer Maria och aposteln Johannes, som ingick i en altargrupp från 1880-talet. Orgeln från 1974 med ca. 2000 pipor är byggd av Grönlunds orgelbyggeri i Gammelstad.