Ardre kyrka

Ardre kyrka har torn från 1200-talets början, samt kor och långhus från mitten av 1200-talet. I koret finns en romansk portal med kapitälskulpturer, som sannolikt har suttit i en äldre kyrkobyggnad till vilken även tornet hörde. Även tornet har en romansk portal på sin västra gavel. Sakristian byggdes 1801. Interiört har kyrkan ett triumfkrucifix från 1200-talet. Vägg- och valvmålningarna tillkom vid en restaurering 1900-1902. I korfönstret finns tre rutor från 1300-talet, övriga är tillverkade 1901 av Carl Wilhelm Pettersson.