Hejdeby kyrka

Kor och långhus är från början av 1200-talet, tornet från mitten av samma århundrade. I kyrkan finns kalkmålningar och triumfkrucifix från 1200-talet.