Hablingbo kyrka

Tornet är från omkring 1200, och har tillhört en äldre, romansk kyrka på platsen. Från den romansk kyrkan härstammar också den norra långhusportalen. Koret och långhuset med kryssvalv uppfördes i mitten av 1300-talet, sakristian år 1730.

Den här labyrinten finns målad på väggen i tornkammaren i Hablingbo kyrka. Samma typ av labyrint finns t. ex. också avbildad på silvermynt från 400-talet f. Kr., funna vid Knossos på Kreta.

I tornkammaren finns också runstenar. Runstenen (L1976:1399 , Hablingbo 56:1), närmast i bilden nedan, är formad som en klassisk gotländsk bildsten och försedd med bilder av bl.a. ett skepp på baksidan. Det som är kvar av texten lyder ”Hallgair och Fruste och Atle de … efter …”. Före 1920 stod runstenen uppställd söder om kyrkan, 1 m från väggen.

Inskriften på den bortre runstenen (L1975:8933 , Hablingbo 193) lyder: “Vatgair (?) och Hailgair (?) reste stenen efter Hailgi, sin fader. Han var faren västerut med vikingar”. Runstenen påträffad vid schaktningsarbete på kyrkogården år 1988, ca 30 meter söder om kyrktornet.