Anga kyrka

Dagens kyrka uppfördes i början av 1200-talet, efter att en äldre kyrka brunnit ner. På den norra långhusväggen finns en runtext som räknar upp de bönder som deltog i 1200-talets kyrkobygge. Interiören är en av Gotlands bäst bevarade, med målningar från 1200-talets slut signerade Halvard, samt målningar från 1400-talets mitt av Passionsmästaren.