Björke kyrka

Kor och långhus uppfördes under 1200-talet. Koret byggdes ut under 1300-talet, och absiden revs i samband med att koret förlängdes till sin dubbla längd. Interiört finns bland annat en dopfunt i kalksten från början av 1200-talet, och ett sakramentsskåp från 1300-talet.