Levide kyrka

Levide kyrka är, bortsett från sakristian, en helt romansk byggnad uppförd under tiden 1230–1250. Tornets övre delar, samt dess portal, tillkom omkring mitten av 1300-talet. I kyrkan finns kalkmålningar från 1400-talet, samt en korbänk från 1300-talet.