Barlingbo kyrka

Kor och sakristia uppfördes i början av 1200-talet. Långhusets murar uppfördes i mitten av 1200-talet, och på 1280-talet färdigställdes kyrkan med tornet och långhusets valv. Interiört finns glasmålningar från 1280-talet, samt en dopfunt från 1100-talet.