Havdhem kyrka

Den äldsta delen av dagens kyrka är koret från början eller mitten av 1100-talet, som ursprungligen saknade absid. Långhuset uppfördes omkring 1200. Korportalen och absiden tillkom under 1200-talet. Dagens torn härrör från 1200-talets mitt, då det ersatte ett äldre torn i västväggen.