Sankt Görans ruin

Sankt Görans ruin i Visby ligger utanför ringmuren, några hundra meter norr om Nordergravar. Anledningen till placeringen var smittorisken; då kyrkan byggdes för de spetälska, och vid kyrkan fanns också ett sjukhus (hospital). Hela anläggningen kallades till att börja med allmänt för ”hospitalet”, och först efter 1300-talets mitt började man använda beteckningarna Sankt Görans kyrka och Sankt Görans hospital. I dag ligger kyrkoruinen mitt emot Visby sjukhus. Den äldsta kyrkan på platsen byggdes på 1100-talet, och den kyrka som blev dagens ruin uppfördes omkring 1215-1250.