Silte kyrka

Den kyrka som idag är synlig har kor och långhus från mitten av 1200-talet, samt ett torn (som ursprungligen var högre) från 1200-talets slut. Under den nuvarande kyrkans golv har grunden från en tidigare stavkyrka på platsen påträffats. På triumfbågsväggen syns även avtryck av stavkyrkans långhusgavel. I korfönstret finns välbevarade glasmålningar, från långhusets byggnadstid. Väggarna har kalkmålningar från både 1200- och 1400-talen.