Sproge kyrka

Långhus och kor uppfördes i början av 1200-talet, tornet i slutet av samma århundrade. Under nuvarande kyrkas golv har ekplankor från en tidigare stavkyrka på platsen påträffats.

I kyrkan finns också en bildsten med runinskrift från 1000-talet, där den bitvis saknade texten berättar om hur bröderna Gairvatr och Audvatr gjort ett kummel över sin döda moder. Kanske är det hon som har avbildats körande med häst och släde – kanske i detta liv, eller på väg mot ett för oss okänt efterliv. Hålet i bildstenen kommer sannolikt av att den har återanvänts som piscina i kyrkan.